Loading page...

Oferta

Szkolenia

Szkolenia przygotowywane i prowadzone są zgodnie z autorską metodyką beyond boundaries sequences©. Oznacza to, że każde szkolenie podzielone jest na sekwencje po których następuje checkpoint©. Osią koncepcji checkpoint© jest opisanie /dźwiękowe i wizualne/ przez uczestnika szkolenia, przy ewentualnym współudziale grupy, procesu zwartego w przerobionym module danego szkolenia /wskazanie jak przekazana wiedza przekłada się na proces - jakie ma w niej funkcje, jakie elementy proces katalizuje  bądź opóźnia/. 

1. Szkolenia dedykowane administracji

 1. Konsultacje Społeczne – szkolenie dot. przedmiotu konsultacji oraz przeprowadzanie konsultacji społecznych na zlecenie JST
 2. Budżet partycypacyjny – szkolenie dot. przedmiotu budżetu partycypacyjnego 
 3. Zasady tworzenia oferty, procedury przeprowadzania konkursu ofert i  realizacji zadań publicznych
 4. Współpraca administracji publicznej z sektorem organizacji pozarządowych (dokumenty strategiczne, zlecanie zadań publicznych, współpraca przy realizacji i rozliczaniu zadań publicznych zleconych)

Kluczowe elementy szkoleń dla administracji – posłuchaj tutaj /adm_sd/

2. Szkolenia dedykowane biznesowi 

 1. Skuteczny szef czy charyzmatyczny przywódca
 2. Mediacje w firmie, czyli sztuka rozwiazywania sporów
 3. Nowa strategia komunikacji w firmie 
 4. Bądź innowacyjny czyli praca poza schematem
 5. Wizerunek 3.0
 6. Jak efektywnie budować markę
 7. Zarządzanie projektami w firmie (transfer wiedzy z sektora NGO)
Kluczowe elementy szkoleń dla biznesu – posłuchaj tutaj

Praca indywidualna z klientem

Efekt trwałej zmiany wynikający ze zdobytej wiedzy wynika z zastosowania metodyki beyond boudaries sequences©. Podobnie jak w przypadku szkoleń, metodyka opiera się na systemie checkpoint©, które są realizowane przez klienta.

1. Praca indywidualna z klientem 

 1. Wystąpienia publiczne – jak pokonać stres, emisja głosu, narzędziownik
 2. Trening zastępowania agresji
 3. Warsztaty umiejętności społecznych w kontekście budowania świadomości oraz rozwoju inteligencji emocjonalnej.  

2. Współpraca przy tworzeniu dok. strategicznych w obszarze

 1. a. Analiza problemu (w tym przygotowanie analiz cząstkowych)
 2. b. Analiza SWOT/TOWS
 3. c. Misja, wizja, cele, priorytety
 4. d. Projekty główne
Kluczowe elementy wsparcia indywidualnego – posłuchaj tutaj

Praca z dźwiękiem

Dźwięk jest kluczowym elementem naszej rzeczywistości. Budzi emocje, które zdecydowanie kształtują naszą rzeczywistość. Wpływa na percepcję oraz na podejmowane przez nas decyzje. Świadomość pracy z dźwiękiem i nad dźwiękiem jest kluczowym aspektem jakiejkolwiek przewagi konkurencyjnej. Zaufaj tym, którzy na dźwięku znają się najlepiej.

1. Audiodeskypcja
Zakupy on-line stały się dla nas codziennością. Współczesny proces zakupowy rozpoczyna się od włączenia urządzenia, uruchomienia przeglądarki oraz wyszukania przedmiotu zakupu. 

Wyobraźcie sobie Drogie Panie, że możecie podczas poszukiwania butów, nie tylko zobaczyć ich świetne zdjęcia np. szpilek, na które chorujecie od pół roku ale także poznać historię tych butów. Dowiedzieć się co czyni je tak wyjątkowymi i na chwilę za pomocą dźwięków, w tym w szczególności narracji być bliżej wymarzonego zakupu. Poprzez słowa, poczuć miękkość skóry, zobaczyć ich krwistą barwę oraz spojrzenia innych osób skierowane w waszą stronę. 

Panowie, wyobraźcie sobie że znaleźliście zegarek, który idealnie wyraża i podkreśla waszą osobowość. Jest zmaterializowaniem wszelkich waszych pragnień i wyobrażeń dotyczących prestiżu, przygody, wyjątkowości która sprawia, że coraz częściej jesteście w centrum, stojąc przez szansą bycia poza /beyond/. 
Czy nie byłoby ciekawym doświadczeniem posłuchać, jaka jest jego historia? Przez chwile być bliżej… posłuchać jak odmierza czas, który należy, bądź należeć będzie wyłącznie do was?

Jeżeli prowadzisz swój biznes on-line, zarówno w obszarze produktów jak i usług, i chcesz być poza /beyond/ konkurencją, dzięki dodatkowemu kanałowi sprzedażowemu, ta oferta jest uszyta pod Ciebie.

Próbka dźwięków tutaj

2. Voice Artist 
Oferta zawiera:

 • naganie na zlecenie dowolnej treści głosowej, która stanowić może np. spersonalizowany dzwonek telefoniczny
 • podkładanie głosu /lektor/ dla platform edukacyjnych/szkoleniowych w szczególności realizowanych w technologiach cyfrowych z zastosowaniem szeroko zdefiniowanego e-learningu. Doświadczenie w ocenie projektów, zarządzania oraz znajomość języka angielskiego na poziomie CAE /Cambridge Advance Exam/ wpływa na jakość merytoryczną materiału dźwiękowego. 
Próbka dźwięków tutaj