Loading page...

Szkolenia

Szkolenia przygotowywane i prowadzone są zgodnie z autorską metodyką beyond boundaries sequences©. Oznacza to, że każde szkolenie podzielone jest na sekwencje po których następuje checkpoint©. Osią koncepcji checkpoint© jest opisanie /dźwiękowe i wizualne/ przez uczestnika szkolenia, przy ewentualnym współudziale grupy, procesu zwartego w przerobionym module danego szkolenia /wskazanie jak przekazana wiedza przekłada się na proces - jakie ma w niej funkcje, jakie elementy proces katalizuje  bądź opóźnia/. 

1. Szkolenia dedykowane administracji

 1. Konsultacje Społeczne – szkolenie dot. przedmiotu konsultacji oraz przeprowadzanie konsultacji społecznych na zlecenie JST
 2. Budżet partycypacyjny – szkolenie dot. przedmiotu budżetu partycypacyjnego 
 3. Zasady tworzenia oferty, procedury przeprowadzania konkursu ofert i  realizacji zadań publicznych
 4. Współpraca administracji publicznej z sektorem organizacji pozarządowych (dokumenty strategiczne, zlecanie zadań publicznych, współpraca przy realizacji i rozliczaniu zadań publicznych zleconych)
Kluczowe elementy szkoleń dla administracji – posłuchaj tutaj

2. Szkolenia dedykowane biznesowi 

 1. Skuteczny szef czy charyzmatyczny przywódca
 2. Mediacje w firmie, czyli sztuka rozwiazywania sporów
 3. Nowa strategia komunikacji w firmie 
 4. Bądź innowacyjny czyli praca poza schematem
 5. Wizerunek 3.0
 6. Jak efektywnie budować markę
 7. Zarządzanie projektami w firmie (transfer wiedzy z sektora NGO)
Kluczowe elementy szkoleń dla biznesu – posłuchaj tutaj